Print Friendly, PDF & Email
/
 • English
 • / f

  Pływalnia

  P4

  Pływalnia „Olimpijczyk”

  lokalizacja: Gliwice
  powierzchnia zabudowy: 3932 m²
  typ: koncepcja / projekt budowlany / projekt wykonawczy / realizacja
  inwestor: miasto Gliwice
  autorzy: arch. Grzegorz Sowiński, arch. Arkadiusz Popiela, arch. Renata Baczkowska / projekt wykonany w pracowni „DiG Sowińscy”
  data: 2006 r.

  Lokalizację krytej pływalni przewidziano w ostatniej części niecki tzw. „dużego basenu” kąpieliska. „Kąpielisko Leśne” powstało na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku. Początkowo baseny były naturalne ziemne. Prawdopodobnie wydobywano w tym terenie piasek do budowy autostrady. W miejscu wydobycia piasku i żwiru powstały wyrobiska, które po uformowaniu w zbiorniki wodne i zapełnieniu wodą z istniejących w tym rejonie cieków utworzyły otwarte baseny kąpielowe. Teren zagospodarowano budując dojścia od ul. Toszeckiej i niezbędne obiekty towarzyszące. Kąpielisko zostało uroczyście otwarte w 1942 roku. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przeprowadzono modernizację zbiorników wodnych. Zostały utworzone dwa baseny kąpielowe – „duży” i „mały” o zróżnicowanej głębokości. Skarpy basenów i dno zostały utwardzone wylewanymi ”na mokro” dylatowanymi płytami betonowymi. W tym czasie zmodernizowano także dopływ wody z naturalnych zbiorników położonych  po wschodniej stronie basenów kąpielowych, a także odpływ w kierunku zachodnim do rzeki Kłodnicy. Ze względu na zły stan techniczny betonowych niecek basenów przeprowadzono w końcu lat dziewięćdziesiątych gruntowną modernizację całego kompleksu. Duży i mały basen zostały podzielone na mniejsze, zmodernizowano ujęcia wody i wybudowano obiekty techniczne uzdatniające wodę wraz całą infrastrukturą towarzyszącą. W ostatnich latach przeprowadzono także prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, i remontem istniejących budynków na terenie kąpieliska. Część starego basenu została zasypana warstwą ziemi ~1,5m i pozostawiono do modernizacji w późniejszym terminie. Obecnie cały kompleks jest ogrodzony, dobrze zagospodarowany i utrzymany.

  Na lokalizację budynku krytej pływalni przeznaczono zachodnią część niecki „starego dużego basenu”, która w poprzednich modernizacjach pozostała niewykorzystana. Niecka została częściowo zasypana około 1,5m warstwą ziemi. Ta część basenu jest wydzielona murkami z piaskowca ok. 50cm wys. i fragmentami betonowych skarp starej niecki. Budynek zamyka perspektywę widokową całego kompleksu w kierunku zachodnim. Usytuowany został w odległości 26m od najbliższego ogrodzenia basenów i 62,6m od najbliższej granicy działki. Poziom wykończonej posadzki parteru przyjęto na poziomie 222,0 m n.p.m. Budynek jest zatem zagłębiony ~40cm w stosunku do terenu wokół starej niecki. Różnica poziomów jest połączona poprzez schody terenowe, rampy i  skarpy ziemne. Wokół budynku wykonane zostały chodniki z drobnowymiarowych elementów betonowych, płyt betonowych i naturalnego piaskowca. Dojazd do budynku zaprojektowano wykorzystując istniejący dojazd od ul Oriona do magazynów środków chemicznych, przedłużając go i kończąc placem manewrowym. Dojazd ten pełni rolę drogi pożarowej. Budynek został ogrodzony, tak by była możliwość korzystania z basenu po zamknięciu  „Kąpieliska”.

  P3

  K:materiały na stronępływalnia Gliwicepływalnia - rzuty c

  Rzut piwnicy

  K:materiały na stronępływalnia Gliwicepływalnia - rzuty c

  Rzut parteru

  K:materiały na stronępływalnia Gliwicepływalnia - rzuty c

  Rzut piętra

  K:materiały na stronępływalnia Gliwicepływalnia - PRZEKRO

  Przekroje

  K:materiały na stronępływalnia Gliwicepływalnia - PRZEKRO

  Przekroje

  BasenGliwice1

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  olimp5

   

   

   

   

   

   

  Please follow and like us:


  Możliwość komentowania została wyłączona.

  Instagram