Print Friendly, PDF & Email
/
 • English
 • / f

  Hala sportowa z pływalnią

  image description

  Hala sportowa z pływalnią

  lokalizacja: Knurów
  powierzchnia użytkowa: 5683 m²
  typ: koncepcja
  inwestor: publiczny
  autorzy: arch. Arkadiusz Popiela
  data: 2007 r.

  Obiekt umieszczony został wzdłużnie na dostępnej działce, utrzymując wyznaczoną przez sąsiednie budynki linię zabudowy i wypełniając jeden z trzech, a jedyny niezabudowany kwartał wyznaczony z jednej strony przez budynek gimnazjum, a z drugiej przez grupę budynków wielorodzinnych. Główne wejście do projektowanego obiektu usytuowane zostało od strony północno-zachodniej, gdzie znajduje się główny ciąg pieszy obsługujący Osiedle Wojska Polskiego i łączący je z budynkiem gimnazjum. Od strony południowo-zachodniej zaplanowany został główny wjazd na teren otaczający budynek oraz parkingi dla samochodów osobowych i autokarów korzystających z obiektu. Od tej strony znajduje się również najbardziej dogodny dojazd do projektowanego budynku. Od strony południowo-wschodniej pomiędzy budynkiem, a istniejącymi terenami sportowymi zaplanowano drogę pożarową i techniczną do obiektu wraz z parkingami dla pracowników.

  image description

  Obiekt zaprojektowano jako kompozycję dwóch podobnych do siebie  gabarytami, prostopadłościennych, jednokondygnacyjnych brył zawierających w sobie dwie główne funkcje budynku: salę sportową i pływalnię. Bryły te zostały spięte dwukondygnacyjną, przeszkloną przestrzenią holu głównego, który dodatkowo zaakcentowany jest poprzez dominującą nad budynkiem wieżę ścianki wspinaczkowej, zwieńczonej świetlnym banerem. Główne wejście do budynku znajduje się w jego środkowej części, pomiędzy halą sportową i pływalnią. Wejście to zaprojektowano jako dwukondygnacyjne. Wejście dolne w poziomie parteru przeznaczone jest głównie dla sportowców, zawodników, młodzieży szkolnej, korzystających czynnie z oferty kompleksu tzn. hali sportowej i pływalni. Wejście to poprzez wiatrołap wprowadza do głównego holu obiektu, w którym znajdują się kasy biletowe, bramki kontrolne, kawiarnia, toalety ogólnodostępne. Stamtąd również zapewniono bezpośredni dostęp do ścianki wspinaczkowej, głównej klatki schodowej oraz poprzez kasy biletowe, bramki kontrolne i „wstępną przebieralnię” do przebieralni części basenowej oraz halowej. Drugie główne wejście zlokalizowane na górnej kondygnacji jest przeznaczone dla publiczności oglądającej organizowane w obiekcie różnego rodzaju zawody i imprezy. Do wejścia tego prowadzi długa pochylnia (o spadku nie przekraczającym 5%) oparta na stalowej konstrukcji, z rusztem – trejażem – porośniętym zielenią. Pochylnia ta wprowadza widzów na taras, z którego publiczność dostaje się do górnego holu, w którym znajduje się szatnia, toalety ogólnodostępne oraz bezpośredni dostęp do głównej klatki schodowej i przestrzeni widowni hali sportowej i pływalni.

  image description

  rzut parteru

  image description

  rzut piętra

  image description

  – strefa hali sportowej – Hala sportowa zaprojektowana jest w układzie pasmowym, w którym każdy pas stanowi osobną funkcję: pas komunikacji, pas sanitarny i pas hali sportowej. Wejście do pasa komunikacyjnego poprzedzone jest kasami biletowymi, bramkami kontrolnymi oraz strefą wstępnej przebieralni, w której korzystający z sali zobowiązani są zmienić obuwie przed przejściem do strefy czystej wewnętrznej, następnie przechodzą do korytarza, z którego dostają się do właściwej dla siebie przebieralni (przebieralnia damska, męska przebieralnie dla trenerów i nauczycieli oraz przebieralnia dla niepełnosprawnych). Na przeciwległym końcu pasa komunikacyjnego (korytarza) znajduje się wyjście ewakuacyjne połączone z klatką schodową stanowiącą drogę ewakuacyjną dla widowni. Z przebieralni dostępne są aneksy z sanitariatami, natryskami i umywalniami oraz główna hala sportowa,  także dostęp do głównej płyty boiska. Hala sportowa wyposażona jest w urządzenia i właściwe pola do rozgrywania różnych gier (piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny oraz siatkówka). Oprócz tego istnieje możliwość podzielenia przestrzeni hali sportowej na trzy niezależne pola do organizowania równolegle zajęć lekcyjnych. Podział ten umożliwia rozgrywanie trzech niezależnych meczów koszykówki, dzięki wyposażeniu sali  w 3 przenośne zestawy koszy do gry, które łatwo zdemontować Przestrzeń hali można wydzielić wizualnie podwieszonymi na szynach siatkami. Nad pasem komunikacji i pasem sanitariatów znajduje się widownia hali sportowej dostępna bezpośrednio z przestrzeni górnego holu wejściowego oraz klatki ewakuacyjnej, dostępna jest również z dolnego holu głównego pośrednio poprzez główną klatkę schodową i górny hol. Widownia hali sportowej wyposażona jest w 467 miejsc siedzących.

  – strefa pływalni – pływalnia, podobnie jak hala sportowa, również zaprojektowana jest w układzie pasmowym z pasem komunikacji, pasem sanitarnym oraz pasem basenu. Wejście w strefę pływalni również poprzedzone jest kasami biletowymi, bramkami kontrolnymi oraz wstępną przebieralnią z szafkami. We wstępnej przebieralni korzystający z basenu zobowiązani są zmienić obuwie. Po wejściu do korytarza stanowiącego strefę czystą (na którego przeciwległym końcu, podobnie jak w hali sportowej znajduje się wyjście ewakuacyjne) przedostajemy się do części sanitarnej, w której znajdują się przebieralnie i natryski dla korzystających z basenu. Po przejściu przez strefę sanitarną wchodzimy do przestrzeni hali basenowej wydzielonej funkcjonalnie na dwie części. Bezpośrednio przy wyjściach z przebieralni usytuowana jest niecka basenu pływackiego służącego do treningów i rozgrywania zawodów, natomiast w drugiej części hali basenowej znajduje się strefa rekreacyjna z płytkim basenem i atrakcjami wodnymi oraz brodzikiem. W strefie tej znajdują się również wanny z relaksacyjnym hydromasażem oraz rozbudowana i odgrodzona zielenią od pozostałej części basenu strefa sauny z kabinami różnych rodzajów saun, powierzchnią wypoczynkową i urządzeniami towarzyszącymi. Ta część obiektu przeznaczona jest przede wszystkim dla dorosłych użytkowników kompleksu i stanowi komercyjne uzupełnienie oferty pływalni. Dlatego też tą część pływalni zlokalizowano w sąsiedztwie strefy wejściowej i głównego ciągu pieszego aby była reklamą i swoistą pokusą dla przechodniów. Bezpośrednio nad pasem komunikacyjnym i sanitarnym znajdują się trybuny dla widzów wyposażone w 358 miejsc siedzących i dostępne bezpośrednio z przestrzeni górnego holu oraz z głównej klatki schodowej zlokalizowanej w holu głównym.

  – strefa techniczna – strefa techniczna budynku jest podzielona na dwie części. Jedna znajdująca się w podziemiach budynku i służąca przede wszystkim jako zaplecze technologiczne basenu (pomieszczenia chemii basenowej, podbasenie z urządzeniami filtrującymi i uzdatniającymi wodę basenową, zbiornikami wody, pomieszczenia techniczne, elektryczne, warsztatowe itp.). Druga część zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części budynku i przylega bezpośrednio do drogi technicznej obsługującej cały kompleks. Zawiera ona w sobie wszelkie pomieszczenia usługowe i pomocnicze m.in. magazyny hali sportowej i pływalni, pomieszczenia ratowników i przebieralni dla nich, pomieszczenia socjalne, magazyny podręczne oraz pomieszczenia pierwszej pomocy. Takie usytuowanie tego zespołu funkcjonalnego ułatwia  dostarczanie urządzeń i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych w funkcjonowaniu obiektu. Przyległy dojazd techniczny zapewnia również dostęp dla pracowników zatrudnionych w obiekcie, sprawny transport ewentualnych poszkodowanych w wypadkach, które mogą wydarzyć się na terenie obiektu.

  – strefa holu głównego – strefa holu głównego pełni funkcję reprezentacyjną, informacyjną i rozprowadza użytkowników po całym obiekcie. Jak wspomniano wcześniej w budynku znajdują się dwa hole dostępne z zewnątrz i połączone ze sobą klatką schodową. Jeden przeznaczony dla czynnych użytkowników obiektu, drugi dla widowni. Taki sposób podzielenia holu optymalizuje powierzchnię  konieczną do sprawnej obsługi kompleksu w godzinach maksymalnego wykorzystania. Obydwa hole połączone są ze sobą, stwarzając widzom obserwującym zawody z widowni możliwość korzystania z kawiarni znajdującej się na parterze. W tylnej części holu, dostępna z parteru znajduje się ścianka wspinaczkowa. Jest to komin – szyb wznoszący się na wysokość ponad 20m i górujący ponad budynkiem. Ściany wewnętrzne tego szybu służą za ściankę wspinaczkową. Taka forma ścianki wspinaczkowej jest parafrazą komina przemysłowego odnoszącą się bezpośrednio do historii i tradycji przemysłowych Knurowa oraz całego regionu śląskiego. Również dominujący materiał elewacyjny w projektowanym budynku – cegła – stanowi przejaw respektowania i odniesienia się do przemysłowych i budowlanych tradycji Knurowa i całego regionu. Stąd też wywodzi się pomysł na nazwę „klucz” dla przedsięwzięcia hali sportowo -widowiskowej i pływalni i brzmi „Fabryka Sportu”. Krótka, łatwa do zapamiętania nazwa obiektu ułatwia identyfikację obiektu wśród mieszkańców a tym samym jego popularyzację co w konsekwencji ma doprowadzić do  popularyzacji sportu wśród korzystających z obiektu. Istotą koncepcji było stworzenie kompleksu sportowego zaspokajającego potrzeby miasta i jego mieszkańców, wpisanego dobrze w istniejącą strukturę miasta jego powiązań komunikacyjnych, zależności pomiędzy jego częściami składowymi. Formowanie obiektu następowało z uwzględnieniem zastanego otoczenia z   zamiarem poprawy istniejącej sytuacji i podniesienia wartości walorów funkcjonalnych, urbanistycznych i architektonicznych wybranej lokalizacji.

  image description

   

  image description

  image description

   

   

   

   

   

   

   

  Please follow and like us:


  Możliwość komentowania została wyłączona.

  Instagram