Print Friendly, PDF & Email
/
 • English
 • / f

  Hotel w Krzeszowie

  c07_pop

  Hotel w Krzeszowie

  lokalizacja: Krzeszów
  powierzchnia zabudowy: 8568 m²
  typ: koncepcja
  inwestor: prywatny
  autorzy: arch. Arkadiusz Popiela, arch. Dorota Palmączyńska, arch. Jakub Rozmuski, arch. Kacper Kramarczyk
  data: 2013 r.

  Tematem opracowania jest zespół budynków w standardzie niskoenergetycznym dla sektora turystyki pobytowej:

  – hotel z lobby, restauracją i niezbędnym zapleczem;

  – centrum konferencyjne;

  – drobny handel  i usługi  powiązane z wyrobami miejscowymi, pamiątkami;

  Do zakresu opracowania należało wykonanie koncepcji architektonicznej dla powyższego tematu z uwzględnieniem modelowych zasad i założeń dla projektowania budynków o wysokim standardzie energetycznym. Na potrzeby zadania i umiejscowienia koncepcji przyjęto teren po nieistniejącej już starej cegielni – działkę  nr 587/1 w miejscowości Krzeszów.  Znajduje się ona  na terenie gminy Kamienna Góra w województwie dolnośląskim.  Teren działki ma zróżnicowaną wysokość, a w najniżej położonych jej partiach znajdują się niewielkie zbiorniki wodne. Na terenie opracowania nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  W okolicy brakuje odpowiedniej infrastruktury i zaplecza turystycznego, które zapewniłoby miejsca noclegowe i pozwoliło na dłuższy pobyt w tym atrakcyjnym miejscu. Założeniem projektowym  w ramach zadania było stworzenie miejsc wypoczynku dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych w zespole budynków połączonych wspólnym lobby, z restauracją i zapleczem hotelowym oraz usługami towarzyszącymi. Zespół budynków miał stanowić przykład rozwiązań projektowych obiektów energooszczędnych.

  KRZES_KW_131122 _ -1. Kondygn.

  rzut przyziemia

  KRZES_KW_131122 _ 0. Kondygn.

   

  rzut kondygnacji powtarzalnej

  KRZES_KW_131122 _ 1. Kondygn.

  przekroje

  c01_pop

  c08_pop

  c09_pop

   

   

   

   

  Please follow and like us:


  Możliwość komentowania została wyłączona.

  Instagram